ศรีริต้า กรณ์ ถวายสักการะพระสังฆราช ขอพรเพื่อชีวิตคู่ ก่อนเข้าพิธีแต่งงาน

เราอยากรุ้ว่านอกจากดารา ข้าราชการ คนธรรมดาทั่วไปจะสามารถขอพระราชทานน้ำสังข์บ้างได้มั้ย.

แต่งงานวัดราชบพิธpantip